Sản xuất sự khác biệt của dây thép không gỉ

Dây thép không gỉ thường là một trạng thái cứng, vì đường kính lớn hơn khác biệt của quá trình chế biến lạnh. Dây sáng bằng thép không gỉ thường ở trạng thái cứng, đối với bản vẽ lạnh thông thường, rút ​​lạnh. Thép không rỉ dây vẽ thường ở trạng thái mềm, cho đường kính nhỏ khác biệt của quá trình chế biến lạnh. Dây rút hydro không gỉ bằng thép không rỉ thường rất mềm, để chiết xuất lò luyện khí hydro sau khi nung sản phẩm, bề mặt một lần giống như mái. Dây thép không gỉ

Không có sự khác biệt giữa dây thép không gỉ bằng tay và bằng máy. Trong sự xuất hiện, máy làm cho lụa bằng thép không rỉ đẹp hơn tay, nhưng máy làm cho sản phẩm hoàn chỉnh sẽ được nhiều hơn đáng kể, Ngoài ra, nhân lực hàn cũng cần phải khai thác nhân lực và tài nguyên vật chất, cũng có những rắc rối an ninh ẩn, điều này tương phản, máy sản xuất vượt trội là hiển nhiên. Việc lựa chọn các dây thép không gỉ chủ yếu là nhỏ, chủ yếu là để xem nhu cầu thực tế của khách hàng, nhưng nếu mù quáng nghĩ rằng những điều nhỏ bé không phải là khoa học, vấn đề cụ thể để được phân tích.

Khi kết thúc dây hoặc vùng lân cận của dây bị hỏng, ngay cả khi số lượng nhỏ cũng chỉ ra rằng các trang web căng thẳng rất cao, nếu độ dài dây cho phép, nên được cắt bỏ vị trí của dây, diện tích lớn bị hỏng dây, nên làm phế liệu điều trị. Nếu dây bị gãy lại gần nhau để tạo thành một tập hợp địa phương, thì dây thép không gỉ cần được loại bỏ. Dây bằng thép không gỉ Dây dây bị nén do tai nạn cơ học. Khi nghiêm trọng, dây thép không rỉ dây nên được loại bỏ. Việc giảm địa phương đường kính của dây thép không gỉ dây thường liên quan đến sự phá vỡ của lõi. Dây thép không gỉ được giảm mạnh trong đường kính dây sẽ được loại bỏ. Dây thép không gỉ Đường kính dây thép không gỉ có thể tăng lên tại địa phương và có thể đạt đến một dây thép không rỉ dài. Sự gia tăng đường kính dây thường liên quan đến sự méo mó của lõi dây, và kết quả là các sợi dây bên ngoài không cân bằng và vị trí không chính xác.

Các dây thép không gỉ dây với sự gia tăng nghiêm trọng trong đường kính của dây thừng cần được bỏ. Không bôi trơn, bôi trơn không đúng cách, và sự hiện diện của bụi và hạt có thể làm trầm trọng thêm tình trạng mài mòn. Việc mài mòn làm cho diện tích bị hỏng của dây thép không rỉ giảm và sức mạnh giảm. Khi dây thép ngoài trải qua đường kính 40%, dây thép không gỉ nên được loại bỏ. Dây thép không gỉ