Các nhu cầu trong nước cho thép dây dây cho Thang máy

Theo số lượng quốc gia Thang máy và Thang máy số lượng hàng năm dự mới để bảo trì Thang máy một năm thay đổi nhu cầu tổng hợp và sản phẩm mới được trang bị với dây dây 2,5 ~ 2,7 t Thang máy dây dây. Thang máy tổng cấp dây dây công nghệ trong hệ thống dây dây sản phẩm tập trung vào các nhẹ, vì vậy Trung Quốc có thể sản xuất tổng quát hơn mức độ của dây dây cho các doanh nghiệp Thang máy. Hiện nay, những sợi dây thừng dây chung cấp Thang máy thị trường cung cấp quá mức, năng lực sản xuất không đủ của tốc độ cao và tốc độ cao ultra Thang máy dây dây, thực ra là chỉ 1000 ~ 1500t là cần thiết từ công ty Thụy sĩ Fasel, công ty cổ phần thép Hàn Quốc Hàn Quốc nhập khẩu.