Xây dựng của cương cứng cáp chính

Chính cáp bằng cao sức mạnh dây cáp đơn vị thành phần, sử dụng PPWS (phương pháp đơn vị tiền chế song song dây cáp) chuẩn bị sẵn sàng, chính cáp đơn vị trong nhà máy chế biến Hou vận chuyển để xây dựng trang web, bằng cách sử dụng ở bên trên và chính qua giữa cương cứng của mèo đường cho cương cứng, cáp chính đơn vị neo đến lập anchorage chùm và neo di anchorage đòn bẩy nối hoặc thông qua anchorage chùm trước chôn ống Hou , anchorage ở Hou neo Shang bề mặt. Cáp đường kính nhựa phẫu thuật, vòng sau khi nén.