Xây dựng của dây dây!

Dây dây thường là gốc hoặc nhiều dây mỏng thép bện dây linh hoạt ' gồm nhiều lớp dây dây thép dây xoắn vào 'cốt lõi-trung tâm' bởi một số xoắn xoắn quanh sợi dây. Vật liệu xử lý máy móc ' cho nâng, kéo, căng và tải sử dụng. Dây dây với cường độ cao, trọng lượng nhẹ, mịn, dễ dàng để phá vỡ đột nhiên ' độ tin cậy.

Dây dây được xây dựng từ hai phần:

Dây thép

Để tải dây dây ' hoạt động chủ yếu được xác định bởi các dây. Thép là thép carbon hoặc hợp kim thép bởi lạnh rút ra hoặc cán vào một dây tròn (hoặc hình) 'có rất cao sức mạnh và độ dẻo dai' và theo điều kiện môi trường khác nhau trên xử lý bề mặt thép.

Lõi

Nó được sử dụng để làm tăng tính đàn hồi dây dây và sức mạnh, làm giảm ma sát, bôi trơn thép dây ' vụ cuộc sống. Phổ biến cốt lõi hữu cơ sợi (cây gai dầu, bông), sợi tổng hợp, amiăng lõi (nhiệt độ cao) hoặc kim loại mềm và tài liệu khác.